ISO 9001 laatusertifikaatti Päiväkummulle

Vahva yrityskulttuuri – Elämänilon toimintafilosofia, osaava henkilöstö ja merkittävä panostus toiminnanohjaukseen sekä laatutyön kehittämiseen ovat luoneet pohjan saavuttaa Hoitokoti Päiväkummun johtamisjärjestelmän ISO 9001:2015 laatusertifikaatin vuodesta 2011 alkaen. Ulkoisena auditoijana toimii DNV, joka on yksi maailman johtavista sertifiointilaitoksista.

Sertifikaatin saaminen on osoitus Hoitokoti Päiväkummun asiakkaille, henkilökunnalle ja muille sidosryhmille pitkäjänteisestä kehittämistyöstä, jota olemme tehneet koko organisaatiomme olemassaolon ajan.  Tämän systemaattisen työn tuloksena meillä on hyvin toimiva sähköinen toiminnanohjausjärjestelmä palveluidemme ydin- ja tukiprosessien suunnitteluun, toteuttamiseen, arviointiin ja sitä kautta toimintamme jatkuvaan kehittämiseen ja johtamiseen asukkaidemme parhaaksi.

Vuoden 2022  DNVL:n ulkoisessa auditoinnissa ei havaittu toiminnan poikkeamia, johtamisjärjestelmän todettiin olevan vaikuttava ja vaatimusten mukainen. Painopistealueina toiminnan auditoinnissa oli hoitotyön kirjaaminen ja itsemääräämisoikeus. Hoitosuunnitelmien kirjaaminen ja RAI-arviointien toteutumisen seuranta todettiin systemaattiseksi. Asukkaiden itsemääräämisoikeus on hyvin tunnistettu yksiköissä ja asia huomioidaan arjen toiminnassa. Kehitysvammaisten yksiköissä on käytössä IMO-käsikirja (itsemääräämisoikeuden ja itsenäisen suoriutumisen tukeminen ja rajoitustoimenpiteet).

Hoitokodin palvelukokonaisuus asiakkaalle muodostuu asiakassuhteen hallinnasta, hoito-, ateria- ja asumispalveluista sekä yhteisöllisyydestä. Henkilökunnan toiminnanohjausjärjestelmä sisältää viiden ydin- ja neljän tukiprosessin tarkat vaihekohtaiset kuvaukset, joissa on määritelty myös kunkin vaiheen tavoitteet ja mittarit. Toiminnan seuranta, ohjaus ja kehittäminen sisältyvät luontevasti arkeen ja toiminnanohjausjärjestelmä on kiinteästi osa henkilöstön perehdytysohjelmaa. Järjestelmä sisältää lisäksi myös asiakaspalautemenettelyn, sen seurannan sekä toimintatavat aina säännöllisiin johdon katselmuksiin asti.

Teksti: Jaana Sulkava, asiakassuhdevastaava, laatuprosessipäällikkö

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *