Rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n ja 24§:n mukainen rekisteriseloste.

Rekisterin pitäjä

Hoitokoti Päiväkumpu Oy
Pasilankatu 2
00240 HELSINKI
Puhelin: 050 433 2275
Faksi: 09 777 127 60
Sähköposti: info@hoitokotipaivakumpu.fi
www.hoitokotpaivakumpu.fi

Rekisteriasioita hoitava henkilö

Ville Väätäinen
Pasilankatu 2, 00240 Helsinki
ville.vaatainen@hoitokotipaivakumpu.fi

Rekisterin nimi

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n asiakasrekisteri

Rekisterin pitämisen peruste

Henkilö on tilannut esitteitä, liittynyt uutiskirjeentilaajaksi ja/tai osallistuu Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n järjestämään tilaisuuteen tai yhtiökokoukseen.

Rekisterin käyttötarkoitus ja Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on hoitokotipaivakumpu.fi:n asiakasrekisterin ylläpitäminen, Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n tiedotteiden jakaminen sekä asiakassuhteen hoitaminen. Tietoja voidaan käyttää hoitokotipaivakumpu.fi:n, sekä Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n toiminnan kehittämiseen, tilastollisiin tarkoitukseen ja henkilökohtaisemman kohdennetun sisällön tuottamiseen verkkopalveluissamme. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Hoitokoti Päiväkumpu Oy saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Hoitokoti Päiväkumpu Oy:llä on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esim. postitustarroja suoramainoksiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen ilmoittamalla siitä Hoitokoti Päiväkumpu Oy:lle, sähköpostitse info@hoitokotipaivakumpu.fi tai rekisterinhoitajalle.

Rekisteriin tietosisältö

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Sähköpostiosoite
  • Postiosoite
  • Puhelinnumero
  • Tiedot osapuolesta, jolle hoitokotipaivakumpu.fi:n käyttäjä on tilannut esitteitä tai mainosmateriaalia.

Tietojen luovutus

Asiakasrekisterin tiedot ovat ainoastaan Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n käytössä, paitsi Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n käyttäessä ulkoista palveluntarjoajaa lisäarvopalvelun tuottamiseen. Tietoja ei kuitenkaan luovuteta Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n ulkopuolelle tai sen yhteistyökumppaneiden omaan käyttöön paitsi lainsäädännön velvoittaessa. Henkilötietoja ei siirretä Euroopan Unionin ulkopuolelle, ellei se ole Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n tai sen yhteistyökumppanin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä ellei lainsäädäntö estä tietojen poistamista.

Rekisterin suojaus

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n sisäisen verkon käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee Hoitokoti Päiväkumpu Oy:n salasanasuojatulla palvelimella.