Mukana terveysteknologian kehittämisessä

Metropolian yhdessä VTT:n ja Aalto-yliopiston kanssa käynnistämässä Health mems Tekes-hankkeessa suunnitellaan paineanturia, jolla pyritään ennaltaehkäisemään ikäihmisen kaatumista. Hoitajiamme pääsi mukaan osallistumaan hankkeeseen asiantuntijahaastatteluiden muodossa. Haastatteluilla pyritään kartoittamaan hoitotyön tarpeita, joita uuden teknologian avulla voitaisiin ratkaista. Metropoliasta Kaisa Puuronen saapui tekemään taustatyötä kahtena päivänä Itä-Pasilan yksikköömme.

Keskustelu käynnistyi hoitajien kertoessa ryhmäkotiensa asukaskunnan hoitotarpeista ja liikkuvuudesta, samalla kerrottiin, kuinka asukkaiden liikkumista havainnoidaan tällä hetkellä. Itä-Pasilassa kaikista asukashuoneista löytyy seinäpainikkeet, joilla voi kutsua hoitajan paikalle. Vastaava painike on mahdollista saada myös rannekkeena, joka on muutamalla asukkaalle kiinnitettynä esimerkiksi pyörätuoliin. Hoitajakutsujärjestelmä on kuitenkin hoitajien mukaan vähäisessä käytössä, koska asukkaat eivät muista sitä.

Fyysisistä tiloista puhuttiin ja pohdittiin, kuinka hyvin hoitajat voivat havainnoida ryhmäkodissa asukkaiden liikkeitä. Yleisten tilojen kohdalla havainnoinnin koettiin olevan hyvällä mallilla. Puhetta oli myös kameravalvonnan toimivuudesta ja asukkaiden yksityisyydestä.

Hoitajilta tiedusteltiin, kuinka tarpeellista olisi pystyä havainnoimaan asukkaan liikkeitä omassa huoneessaan. Hoitajat kokivat tämän tärkeäksi, etenkin yöaikaan, jotta asukkaat eivät turhaan häiriintyisi yöhoitajan kiertelystä. Tiedon asukkaan liikkeistä hoitajat haluaisivat saada puhelimeensa, koska se on aina mukana ja näin tieto saavuttaisi nopeasti.

Digitaalisista havainnointikeinoista hoitajat pohtivat lattia-anturin toimivuutta, jolloin puhelimeen voisi saada tiedon asukkaan noustessa sängystään yöaikaan. Keskustelussa kävi ilmi, että olisi tärkeää tietää liikkuuko asukas esimerkiksi vain vessaan vai poistuuko hän huoneestaan.

Keskustelujen jälkeen hoitajat pääsivät tutustumaan sarjakuvaskenaarioihin tilanteista, joissa paineanturia voitaisiin hyödyntää. Palautteen annon jälkeen, esiteltiin Health mems -hankkeen suunnitelma niskan- tai hartianseudulle tulevasta paineanturista. Anturin kiinnitystavasta käytiin keskustelua ja lopulta hoitajat kokivat, että laitteen tulisi olla mahdollisimman huomaamaton ja ehdottomasti kiinnitetty niskan puolelle.

Innokkaina jäämme odottamaan, minkälaisia tuloksia tästä hankkeesta syntyy ja kuinka paineanturiteknologiaa päästään hyödyntämään hoitotyön tukena.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *