Hoitokoti Päiväkummun RAI-indikaattorit hyvällä tasolla

Hoitokoti Päiväkummun kaikki ryhmäkodit kehitysvammapuolta lukuun ottamatta ovat jo vuodesta 2013 olleet mukana THL:n RAI-vertailukehittämisessä. RAI-mittaria käytetään moneen ja erityisesti asukkaan toimintakyvyn ja voimavarojen kokonaisvaltaiseen arviointiin hoidon suunnittelun apuna. Tuloksista saamme paljon tietoa tekemämme hoivan laadusta hoitotyön johtamisen tueksi. Mittaustulokset toimitetaan meiltä THL:lle kahdesti vuodessa ja saamme sieltä tulokset sekä ryhmäkodeittain että koko Hoitokoti Päiväkummun yhteisen tuloksen ja lisäksi valtakunnallisen vertailumateriaalin.  Suomesta mukana on yli 2500 toimijaa.

Ryhmäkotien profiloinnilla lisää hyvinvointia asukkaille

Syksyllä 2018 Päiväkummussa tehtiin 128 RAI-arviointia ja valtakunnallisesti vertailuryhmässä on 35 884 RAI-arviointia. Hoitokoti Päiväkummun asukkaiden RAI CMI-kustannuspainot kertovat, että meidän asukkaamme ovat hoidollisesti vaativampia kuin RAI-vertailuryhmässä valtakunnallisesti keskimäärin. Meidän eri ryhmäkotien profilointien mukaisesti asukkaiden kognitiivinen kyky vaihtelee paljon ja uskomme, että profiloimalla ryhmäkodit pystymme lisäämään asukkaiden hyvinvointia.

RAI-laatuindikaattorit hyvällä tasolla

Hoitokoti Päiväkummun RAI-laatuindikaattorit ovat valtakunnallisessa vertailuryhmässä hyvällä tasolla. Meillä asukkaat kaatuivat (30 vrk seurannassa) vertailuryhmää vähemmän, täysin vuoteessa olevia asukkaita oli vertailuryhmää vähemmän ja painehaavoja oli asukkailla vertailuryhmää merkittävästi vähemmän. Asukkaiden kaatumiset ja tapaturmat ovat kaikesta huolimatta lisääntyneet meidän kaikissa yksiköissämme ja tähän kiinnitämme erityishuomiota ja haluamme pienentää kaatumisten ja tapaturmien määrää. Panostamme tässä mm. IKINÄ-lomakkeen aktiiviseen käyttöön. IKINÄ-lomake on THL:n lomake, jonka avulla pyritään tunnistamaan asukkaat, joiden kaatumisvaara on noussut ja ennaltaehkäisemään kaatumisia.

Vertailuryhmää vähemmän masennusta ja kipua ilman kipulääkitystä

Masennusta ilman hoitoa oli Hoitokoti Päiväkummun asukkailla valtakunnallista vertailuryhmää vähemmän ja samoin asukkailla oli merkittävästi vähemmän kipua ilman kipulääkitystä kuin vertailuryhmässä. Suurin osa asukkaista ottaa osaa päivittäin monenlaisiin aktiviteetteihin. Meillä on kuitenkin myös joitakin asukkaita, jotka eivät jaksa osallistua kuin harvakseltaan erilaisiin tapahtumiin. Asukkaita ilman aktiviteettejä oli meillä selvästi vertailuryhmää vähemmän, ja tässä haluamme edelleen parantaa tulostamme. Päiväkummun Elämänilon toimintafilosofian koulutukset ovat jo käynnistyneet yksiköissämme ja kirkastamme henkilökunnallemme meidän antamaa palvelulupausta. Aiomme myös tulevissa sisäisissä RAI-koulutuksissa keväällä 2019 opettaa henkilökuntaamme tuomaan aktiviteetteja jokaiselle asukkaalle ja tuomaan heitä osaksi toiminnallista arkeamme mm. henkilökohtaisten elämänilon hetkien muodossa.

Mikä ihmeen RAI? Resident Assessment Instrument

  • RAI-järjestelmä on kansainvälinen hoidon tarpeen ja laadun sekä kustannusten arviointi- ja seurantajärjestelmä
  • Se soveltuu yksilön hoito- ja palvelusuunnitelman laadintaan ja hoidon tulosten seurantaan
  • Standardoitu, säännöllisesti toistuva yksilön tarpeiden arviointi 300-400 RAI-muuttujan eli kysymyksen avulla
  • Yksilön tarpeiden tunnistaminen ja niihin vastaaminen
  • Säännöllinen uudelleen arviointi x 2/vuosi
  • Yksikön ja organisaation johtamisen apuväline

 

Teksti: Aija Jacobsson

Aija on Hoitokoti Päiväkummun asiakassuhdevastaava. Hän tuntee palvelumme ja osaa ohjata jokaista perhettä ja uutta asukasta löytämään itselleen sopivimmat ratkaisut arkeen. Aijalle itselleen elämäniloa tuo perheen kanssa vietetty aika etenkin mökillä. 

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *