Henkilöstön hyvinvointikartoituksesta hyvät tulokset

Hoitokoti Päiväkummun perinteinen henkilöstön hyvinvointikartoitus tehtiin syksyllä 2018. Tuloksemme olivat jälleen mainiolla tasolla. Kartoituksen toteuttajana toimi OP ja vertailun viiteryhmänä oli palvelualan yritykset.

QWL eli Quality of Working Life -mittarin tulokseksi saatiin 72%. Viiteryhmän ka. oli 65% ja vuonna 2017 tuloksemme oli 73% eli taso oli pysynyt hyvällä tasolla. QWL-mittari kuvaa henkilöstön suorituskykyä ja yhdistää työn sujuvuuden, turvallisuuden, yhteenkuuluvuuden ja koetun kannustavuuden tunteet.

Työpaikan suosittelualttius poikkeuksellisen korkea

Hyvä työvire ja korkea työmotivaatio ovat suuria vahvuuksiamme, sillä 93% vastaajista koki työmotivaation erinomaiseksi, hyväksi tai kohtalaiseksi (vertailuryhmässä 87%). Työpaikan suosittelualttius on meillä myös poikkeuksellisen korkea: 80% vastaajista suosittelisi Hoitokoti Päiväkumpua työpaikaksi parhaille ystävilleen.

Kun tarkastellaan työkykyä ja -kuormitusta sekä -motivaatiota ja -tyytyväisyyttä, voidaan todeta kokonaistulosten olleen hieman edellisvuotta paremmat. Tekemättömien töiden paine sekä tauoista luopuminen työmäärän vuoksi ovat edelleen haasteita, joiden taklaamiseksi tehdään töitä.

Kohonneeseen ja korkeaan työkyvyttömyysriskiluokkaan luokiteltavien henkilöiden määrä oli kohonnut hieman viime vuodesta ja merkittävänä tekijänä tässä oli erityisesti unen määrä. Vuorotyö tuo omat haasteensa unelle, mutta mm. ergonominen työvuorosuunnittelu tuo apuja tähän.

Työtoverit auttavat ja hyvä esimiestyö vahvuutena

Työn hallinnan tunne oli kasvanut mukavasti edellisvuodesta (71%) ollen tällä kertaa erinomaiset 89%. Vahvuuksiksi koettiin myös tietojen ja taitojen käyttäminen työssä, mikä on aikaisemmin ollut kehityskohteenamme ja lisäksi työn imu on meillä erinomaisella tasolla, 91% (viiteryhmässä 84%). Vahvuutena koettiin myös avun saaminen työtovereilta (95%, viiteryhmässä 67%) sekä hyvä esimiestyö ja työntekijöiden oikeudenmukainen ja tasapuolinen kohtelu. Palautteen saaminen on viiteryhmään nähden meillä hyvällä mallilla, mutta tätä pyritään parantamaan edelleen kuluvan vuoden aikana mm. sekä kannustamalla palautteenantoon arjessa että sisäisen auditointijärjestelmämme kautta. Myös sisäistä viestintää tullaan edelleen kehittämään.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *