Hoitokodin asukkaiden ja omaisten mielipiteitä selvitetty Taloustutkimuksen kyselyssä

Taloustutkimus teki syksyllä hoitokodeissa asukas- ja omaistyytyväisyystutkimuksen, jossa pyrittiin selvittämään asukkaiden ja omaisten tyytyväisyyttä palveluihimme ja toimintaamme.

Tiedonkeruu omaisilta toteutettiin internet- ja kirjekyselyn avulla ja asukkaita haastateltiin. Vastauksia omaisilta saatiin yhteensä 61 ja asukashaastatteluita tehtiin 49. Tänä vuonna kehitysvammaisten yksiköt eli Kotipolun ryhmäkoti sekä Käpytikka-talo eivät olleet mukana tässä Taloustutkimuksen toteuttamassa tutkimuksessa, vaan näissä yksiköissä tutkimukset tehtiin läheisten toiveesta omina kokonaisuuksinaan vähän erilaisella kyselyllä. Asukkaat arvioivat tyytyväisyyttään kolmiportaisen ”naama-asteikon” avulla, jossa 3 tarkoittaa tyytyväistä ja 1 tyytymätöntä. Omaiset käyttivät arvioinnissaan asteikkoa 5-1, jossa 5 tarkoittaa ”suosittelisin varmasti” ja 1 ”varmasti en suosittelisi”.

Omaisten kokonaistyytyväisyys ja suositteluindeksi kovassa nousussa

Omaisten kokonaistyytyväisyys (asteikolla 1-5) oli noussut edellisvuodesta reippaasti ollen nyt 4,21 (v. 2017 oli 3,80). Asukkaiden kokonaistyytyväisyys oli laskenut hieman vuoden 2017 2,84:stä nykyiseen 2,74:ään (asteikolla 1-3).

Asukkailta kysyttiin, kuinka varmasti he suosittelisivat Päiväkumpua ystävilleen tai sukulaisilleen, ja 74% haastatelluista olisi valmis suosittelemaan varmasti tai todennäköisesti, kun vastaava luku oli vuonna 2017 68%. Omaisten osalta NPS:ään eli nettosuositteluindeksiin perustuva tulos oli  +36 eli tasolla hyvä (palvelualojen keskiarvo on 15). Tämä indeksi oli noussut paljon viime vuodesta, jolloin se oli 21. On ilo nähdä, että tekemämme ponnistukset näkyvät myös tässä indeksissä!

Panostukset tiedottamisessa näkyvät hoitopalvelusuhteen tuloksissa

Omaisten ja hoitohenkilökunnan yhteistyöhön, hoitoneuvotteluihin, omaisten iltoihin ja muihin hoitopalvelusuhteeseen liittyviin asioihin oltiin omaisten suhteen kokonaisuutena nyt tyytyväisempiä kuin vuonna 2017. Keskiarvo tässä oli 4,08 (vuonna 2017: 3,70). Asukkaiden osalta tämä kategoria sai viime kertaa hieman heikommat tuloksen eli 2,53 (vuonna 2017: 2,85). Asukkaiden heikentynyt kunto ja kyky vastata kyselyyn saattaa näkyä tuloksissa. Toisaalta on hyvä nähdä, että panostuksemme esim. tiedottamisessa mm. omaisille lähetettävän kuukausikirjeiden muodossa sekä hoitoneuvotteluiden pidossa näkyvät tuloksissa.

Ystävällisestä henkilökunnasta ja esimiehistä kiitosta

Erityisen paljon nousua tuloksissa oli tällä kertaa omaisten kokonaistyytyväisyydessä esimiestyöhön sekä johtoon. Keskiarvo tässä oli noussut vuoden 2017:n 3,55:stä 4,04:ään. Myös kokonaistyytyväisyys henkilökuntaan sai omaisilta edelliskertaa (3,84) lähes yhtä selkeästi paremman arvion eli 4,24. Asukkaiden kokonaistyytyväisyys oli laskenut hieman edelliskerrasta (2,84) ollen nyt 2,78 eli edelleen erittäin hyvällä tasolla kolmiportaisella asteikolla arvioituna.

Pyykkihuollossa parannusta

Tilojen siisteyteen ja viihtyisyyteen sekä hoitokodin ilmapiiriin sekä muihin asumiseen liittyviin elementteihin oltiin omaisten osalta hieman tyytyväisempiä kuin vuonna 2017 (3,76) keskiarvon ollessa 3,87. Erityisesti vaatehuollon koettiin parantuneen edellisvuodesta. Asukkaat antoivat tässä kokonaisuudessa selvästi paremman arvosanan kuin viimeksi tilojen kodikkuudesta keskiarvon ollessa kuitenkin lähes sama kuin viimeksi eli 2,79. Tilojen viihtyisyyden ylläpitoon ja kehittämiseen tullaan kiinnittämään tänäkin vuonna huomiota ja mm. Länsi-Pasilan yksikössä toteutettava remontti tulee parantamaan työskentelyolosuhteita sekä yksikön viihtyisyyttä.

Omaisten arviot ateriapalveluista kohonneet

Ateriapalveluiden osalta asukkaiden arvio ruuasta oli edelleen hyvällä tasolla 2,70, vaikka laskua oli hieman (vuoden 2017 keskiarvo oli 2,93). Omaiset arvioivat aterioihin liittyvät osatekijät lähes kaikkien osatekijöiden osalta paremmiksi kuin viimeksi keskiarvon ollessa tällä kertaa 4,02 (vuonna 2017 3,75). Reseptiikkaa ja kiertäviä ruokalistoja kehitetään jatkuvasti saadun palautteen perusteella, ja ruokalistojamme voi seurata nettisivuillamme. Tulemme myös jatkossa järjestämään omaisille ja asukkaille yhteisiä ruokailuhetkiä, joihin toivomme mahdollisimman monen pääsevän osallistumaan.

Viriketoiminnassa panostetaan ulkoiluun

Virike- ja harrastustoimintaa arvioitiin kuuden osatekijän suhteen: ulkoilumahdollisuudet, ryhmätoiminta, hoitokodin yhteiset tilaisuudet, ryhmäkodin päivittäiset yhteiset hetket ja lehdet&kirjat&yms. sekä retket&konsertit&yms. Asukkaiden kokonaisuustyytyväisyys oli tippunut hieman viime vuodesta (2,78) ollen nyt 2,53. Omaisten vastaavassa arviossa oli taas nousua 3,14:sta 3,55:een ja nousua siellä oli kaikissa kategorioissa. Viime vuonna käyttöönottamamme virikevuosikello on näkynyt vahvasti viriketoiminnassamme, ja olemme saaneet hoitokoteihin mm. paljon lisää musiikkia hoivamuusikko-opiskelija Jyrki Myllylän myötä. Päivä-, viikko- ja kuukausiohjelmamme näkyvät ryhmäkodin seinällä, ja arkeamme pääsee seuraamaan myös nettisivuilla olevan tapahtumakalenterimme sekä Facebook-sivujemme kautta, jonne lisäämme kuvia lähes päivittäin. Tänä vuonna tullaan panostamaan erityisesti ulkoiluun ja ns. kiky-tunteja kohdistetaan edelleen asukkaiden ulkoiluun.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *