Hyvän elämän palvelupolku

Päiväkummun palvelupolulla syntyy elämäniloa ja ilonryppyjä muistoksi kohtaamisista, jotka jäävät sydämeen. Asiakassuhdevastaava Jaana Sulkava on mukana matkalla ja auttaa räätälöimään juuri toiveisiin sopivan ratkaisun.

Palvelupolku alkaa siitä hetkestä, kun ihminen tai hänen läheisensä huomaavat, että olisi syytä alkaa turvaamaan arjen toimintoja. Palveluiden suunnittelun sujuvuus ja räätälöinti asiakkaan elämäntilanteen mukaisesti on peruslähtökohtana. Palveluiden suunnittelussa huomioidaan erilaiset realistiset vaihtoehdot, kartoitetaan mahdolliset etuisuudet ja käydään vuoropuhelua yhteistyötahojen kanssa. Elämänilon toimintafilosofia kertoo, miten Päiväkummun palveluilla rakennetaan hyvää elämää. Asiakassuhdevastaava Jaana Sulkava toteuttaa toimintafilosofiaa työssään päivittäin. Hän on se henkilö, jonka omaiset ja asiakkaat usein kohtaavat, kun ensi kerran ottavat yhteyttä Päiväkumpuun.

-Kun omainen huomaa, että läheinen ei enää pärjää yksin kotona, huoli on kova. Pelko ja epätietoisuus tulevasta valtaavat mielen. Kiireettömyys ja läsnäolo asiakkaan yhteydenoton hetkellä aloittavat yhteisen palvelupolun. Keskustelua jatketaan läheiselle sopivana ajankohtana. Periaatteenani on ”Puhutaan silloin, kun sinulle sopii – ja niin pitkään kuin haluat”. Olen valmiina vastaanottamaan tämän hetken elämäntilanteen ja usein siihen liittyy luontevasti aikaisempien vuosien elämän tapahtumat. Kun kuulen tarpeista ja toiveista, pystyn heti auttamaan, ja ehdottamaan juuri tilanteeseen sopivia räätälöityjä ratkaisuja. Kartoitan mikä kenellekin on tärkeää ja merkityksellistä, jotta elämä olisi hyvää. Se pätee elämän isoihin ja pieniin asioihin. Jos omalle äidille on esimerkiksi ollut tärkeää saada joka aamu oma tuore Hesari aamiaiselle, se onnistuu. Viestittelen tulevaan hoitoyksikköön kaikki toiveet, joten ne tulevat huomioiduksi arjessa, Jaana Sulkava kertoo.

Jaana Sulkava saa usein kiitosta omaisilta joustavuudesta ja tavoitettavuudesta, ja myös siitä, että hänen kanssaan on saanut rauhassa käydä läpi monia eri asioita laajastikin. Yhdessä pohditaan esimerkiksi mitkä yhteiskunnan eri etuisuudet ovat käytössä tai mitkä ovat Helsingin kaupungin palvelusetelien kriteerit.

Päiväkummun palvelupolun eri palveluilla vastataan ihmisen tarpeisiin, toiveisiin ja odotuksiin terveydenhuollon ammattilaisen osaamisen varmuudella ja empaattisella vuorovaikutuksella. Positiivisen ajattelun taustalla on tieteellistä näkökulmaa ja pohdintaa peruskysymysten äärellä; mikä tekee elämästä elämisen arvoista? miten saadaan yksilön ja yhteisön hyvinvointia turvattua? Vahvistamme ihmisen myönteisiä yksilöllisiä ja yhteisöllisiä kokemuksia ja ratkaisemme eteen tulevia kuoppia rakentavasti.

-Esimerkiksi Päiväkummun päivätoiminta on suunniteltu niin, että se sisältää paljon onnistumisen hetkiä. Asiakkaamme saavat kokemuksia siitä, että he ovat vastuullisia toimijoita omassa elämässään. Osallisuus vahvistaa toimintakykyä ja selviytymistä arjesta sekä tunnetta siitä, että olen itsenäinen ja pärjäävä, iloitsee Jaana Sulkava.

Jos puoliso on omaishoitaja ja toinen avun tarpeessa, voivat puolisoiden roolit sairauden myötä muuttua pikkuhiljaa. Päivätoimintamme tuo autettavalle takaisin kokemuksia siitä, että myös itse on toimija. Hänellä on esimerkiksi jotain kerrottavaa, kun hän palaa kotiin. Sen lisäksi omaishoitaja saa kaivattuja lepohetkiä arkeensa.

-Asiakkaidemme elämäniloa lisää se, että arkeen tulee hoivan ammattilaisia mukaan. Se vahvistaa tunnetta, että minun ei tarvitse yksin kantaa vastuuta kaikesta. Samalla sosiaalinen yhteisö kasvaa, kun opitaan tuntemaan esimerkiksi muita samassa elämäntilanteessa olevia. Vertaistuki ja hoiva-alan ammattilaisten mahdollistama lisäapu arjessa edistää hyvinvointia ja luo uskoa tulevaan, Jaana Sulkava miettii.

Päiväkummun palvelupolulla rakennetaan kokonaisvaltaista asiakastyytyväisyyttä. Ihmisen tarpeiden ja toiveiden ymmärtäminen on palveluiden lähtökohta ja toiminnan kehittämisen perusajatus. Asiakaskokemus, palveluiden laatu ja oikea aikaisuus ovat ratkaisevia tekijöitä asiakastyytyväisyyteen.

-Asiakkaiden ja omaisten kanssa pohdimme yhdessä milloin on oikea hetki millekin palvelulle. Jos ei esimerkiksi ole tarvetta muuttaa heti hoitokotiin, voidaan edetä pienin askelin. Asiakas voi viettää hoitokodissa lyhytaikaisen hoitojakson esim. viikon kuukaudessa. Palveluasuminen taas sopii heille, jotka haluavat asua sekä omassa asunnossa, että ottaa aina silloin tällöin osaa yhteisiin hetkiin. Heillä on oma sisäänkäynti asuntoonsa, mutta myös pääsy kätevästi hoitokodin puolelle aina, kun haluaa päästä osaksi sosiaalista verkostoa. Siis oma tupa, oma lupa. Päiväkummun kotipalvelut toimittaa kaikki palvelut suoraan kotiin aina siivouksesta hoivapalveluihin. Päiväkummun kotipalvelut luovat turvaa ja tukevat asiakkaan toimintakykyä omassa tutussa kodissa. Käyttää asiakas sitten yhtä tai useampaan palveluamme erikseen tai yhtä aikaa, meillä on aina tieto siitä mikä on asiakkaalle tärkeä, mitä hän tarvitsee. Panostamme paljon tiedonkulkuun, sanoo Jaana Sulkava.

Päiväkumpu-yhteisöä yhdistää voimakas luottamus siihen, että elämän arkisten tarpeiden tyydyttäminen perinteisen hoivan ja palvelun muodossa ei riitä. Täysipainoiseen ja merkitykselliseen elämään kuuluu luontevana osana elämän ilo. Päiväkummun palvelupolulla kaikki voivat kokea iloa elämäntilanteesta riippumatta. Merkityksellisyyden kokemus saa nousemaan sängystä ja tekee elämästä elämisen arvoista.

-Jollekin merkityksellistä ovat päivittäiset metsäretket, toiselle vaikka musiikki. Olen huomannut, että meillä herää monilla asiakkailla uteliaisuus ja rohkeus kokeilla uutta. Meillä luovuus ja tekemisen riemu on esillä päivittäin. Jos sänky vetää liian usein puoleensa, meidän taitavat hoitajat osaavat motivoida innostumaan vaikka katsomaan omaa lempilajia jääkiekkoa. Eräälle muistisairaalle asiakkaallemme pesulle lähtö oli hankalaa. Hoitaja hoksasi asiakkaan mieltymyksen laulamiseen. Joten jatkossa suihkuun mentiin yhdessä Kalliolle kukkulalle -laulua laulaen hymy huulilla, kuvaa Jaana Sulkava.

Päiväkummun palvelupolku on asiakkaan, hänen läheistensä ja Päiväkummun henkilökunnan välisiä kohtaamisia, hetkiä ja luottamusta ammattitaitoiseen työntekijään. Päiväkummun palvelupolulla syntyy asiakaskokemuksia jokaisesta kontaktista, läsnäolosta ja keskusteluista. Elämänilon kokemuksia, joita syntyy päivittäin, ilonryppyjä muistoksi palvelukokemuksista, jotka jäävät sydämeen. Ja niitä kokemuksia jaetaan mielellään.

-Tosi moni ensimmäinen yhteydenotto alkaa viittauksella siihen, että meistä on kuultu joltain tutulta. Meihin saa ottaa yhteyttä matalalla kynnyksellä. Mikä tahansa mietityttää, juttelemme asiasta mielellämme, ja pohditaan yhdessä paras ratkaisu. Olen oppinut, että löydämme yhteisen kielen vaikeissakin hetkissä. Jokainen ihminen on meille tärkeä ja arvokas ensi kontaktista aina kauniiseen elämän päättymiseen, Jaana Sulkava summaa.

Vastaa

Sähköpostiosoitettasi ei julkaista. Pakolliset kentät on merkitty *